top of page
Læreplassgaranti

HVA ER VÅR LÆREPLASSGARANTI?

Medlemmene av Kristiansand Bilforhandlerforening garanterer læreplass som bygger på elevens VG2. Garantien gis til elever som innfrir disse kravene

• Eleven har ungdomsrett

• Alle fag må være bestått med karakteren 3 eller bedre (på VG1 og VG2)

• Gjennomføre YFF (utplasseringene) i godkjente lærebedrifter (primært «våre» bedrifter)

• Vise motivasjon og egnethet for faget (aktivt søke læreplass, ha gode norskkunnskaper, bli intervjuet av oss osv)

• Maksimalt 10 dager fravær - inkludert timefravær per skoleår (VG1 og VG2)

Erfaringsmessig får langt flere ungdommer enn de som innfrir disse kravene læreplass.

DSC_5856.JPG
DSC_6295.JPG
DSC_6357.JPG


Bilbransjens Opplæringskontor Sør
Vi får Norge til å rulle!

bottom of page