top of page
Læreplassgaranti

HVA ER VÅR LÆREPLASSGARANTI?

Bransjen garanterer at alle som innfrir følgende krav vil få tilbud om læreplass som bygger på elevens VG2.

• Eleven har ungdomsrett

• Alle fag må være bestått med karakteren 3 eller bedre (på VG1 og VG2)

• Gjennomføre YFF (utplasseringene) i godkjente lærebedrifter (primært «våre» bedrifter)

• Vise motivasjon og egnethet for faget (aktivt søke læreplass, ha gode norskkunnskaper, bli intervjuet av oss osv)

• Maksimalt 10 dager fravær - inkludert timefravær per skoleår (VG1 og VG2)

Bilde1.jpg

NB: Erfaringsmessig får langt flere ungdommer enn de som innfrir disse kravene læreplass.


Bilbransjens Opplæringskontor Sør
Vi får Norge til å rulle!

bottom of page